OGŁOSZENIE

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie informuje, że w dniach 11 i 12 maja 2020 roku (poniedziałek i wtorek) będą dostarczane DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA produkty żywnościowe w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 podprogram 2019 wyłącznie tym osobom, które otrzymały skierowania w miesiącu marcu 2020 roku.

Należy przygotować wystawione przez GOPS w Wojcieszkowie  skierowania. Muszą one być zwrócone przy odbiorze paczki. Brak skierowania będzie skutkować nieotrzymaniem paczki.

         Ponadto informujemy, że ubieganie się przez pozostałe osoby o skierowania na udzielenie pomocy żywnościowej z w/w Programu, będzie możliwe dopiero po ustąpieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

 

                                                      Kierownik GOPS Wojcieszków

          Renata Burdach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45