MISJA OŚRODKA

 

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Naszym celem jest służenie profesjonalną, szanującą ludzką godności skuteczną pomocą potrzebującym.

Życzliwość, uczynność oraz zrozumienie to cechy, które przewodzą naszej pracy.

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, której sam nie jesteś w stanie rozwiązać – zgłoś się do nas. Zatrudnieni tu pracownicy i specjaliści pomogą Ci !

Może sam nie potrzebujesz pomocy, lecz obok Ciebie mieszka ktoś, kto jej potrzebuje?

Rozejrzyj się!

Możesz nam przekazać również informację o innych, którzy potrzebują pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45